Zařazení záznamu na web Dynamics Marketplace

Ve vybraných zemích světa je k dispozici web Microsoft Dynamics Marketplace, který je založený na platformě Microsoft Pinpoint.

Tento komplexní web je navržen tak, aby sloužil jako výkladní skříň pro odborníky, aplikace a odborné služby rozšiřující hodnotu produktu Microsoft Dynamics a pomáhal zákazníkům snadno vyhledávat, vyzkoušet si a kupovat z nabídek partnerů produkty, které spolupracují s produkty Dynamics CRM a ERP.

Přečtěte si níže informace o požadavcích a postupujte podle pokynů týkajících se uvedení aplikací a odborných služeb v seznamech na webu Dynamics Marketplace.

Kritéria pro zařazení na web Marketplace

Záznam na webu Marketplace musí splňovat pokyny k profilům pro web Pinpoint.

Podmínky, které musí splňovat každá aplikace, kterou chcete zařadit na web Marketplace:

 • Musí úspěšně projít testem na software Microsoft Dynamics pro produkty Microsoft Dynamics uvedené na trh v nedávné době.
 • V případě aplikací Microsoft Dynamics CRM můžete navštívit web Microsoft Platform Ready, kde můžete svou aplikaci zaregistrovat a otestovat pomocí nástroje pro samoobslužné testování.
 • V případě aplikací Microsoft Dynamics ERP proveďte test na webu Lionbridge.
 • Musí zahrnovat produkt Microsoft Dynamics CRM/ERP, pro který byla testována, jako výběr Funguje s produkty a technologiemi společnosti Microsoft v nabídce Upravit sdílené atributy.

Podmínky, které musí splňovat každá profesionální služba, kterou chcete zařadit na web Marketplace:

 • Musí podporovat nejnovější verze produktů Microsoft Dynamics CRM/ERP, které u ní musí být vybrány pomocí možnosti Funguje s produkty a technologiemi společnosti Microsoft v nabídce Upravit sdílené atributy.
 • Pokud vaše profesionální služba podporuje produkt Dynamics CRM, musíte od společnosti Microsoft získat kompetenci Řízení vztahů se zákazníky.
 • Pokud vaše profesionální služba podporuje produkt Dynamics ERP, musíte od společnosti Microsoft získat kompetenci Plánování podnikových zdrojů.

Certified for Microsoft Dynamics

Aplikace Certified for Microsoft Dynamics (CfMD) lze rozpoznat podle loga CfMD. Informace o tom, jak dosáhnout statutu CfMD. Pokud chcete, aby se vaše logo CfMD zobrazovalo v dalších zemích, zvažte možnost nominovat své prodejce na získání statutu Certified for Microsoft Dynamics (CfMD) Reseller a informujte nás na adrese dyncert@microsoft.com.

Přidání vašeho zápisu na web Marketplace

 • Přihlaste se k řídicímu panelu webu Pinpoint pomocí přihlašovacích údajů účtu Microsoft (dříve Windows Live ID), který používáte pro přístup k účtu programu Microsoft Partner Network.
 • Klikněte na položku Přidat a upravit profily a potom klikněte na kartu Aplikace a služby.
 • Klikněte na položku Upravit sdílené atributy vedle záznamu, který chcete přidat na web Dynamics Marketplace.
 • Vyberte odpovídající možnosti pro následující vyžadované atributy:
  • Trh - Vyberte možnost Trh Microsoft Dynamics (a Microsoft Pinpoint) a pak zaškrtněte příslušná oddělení produktu, ve kterých chcete nabídku uvést. U všech políček, která zaškrtnete, musí být odpovídající výběr „Funguje s“ pro dané oddělení.
  • Funguje s produkty a technologiemi společnosti Microsoft - Vyberte z následujícího seznamu produkty Dynamics CRM a ERP, které se vztahují na vaši nabídku:
   • Microsoft Dynamics AX 2012
   • Microsoft Dynamics GP 2013
   • Microsoft Dynamics SL 2011
   • Microsoft Dynamics NAV 2013
   • Microsoft Dynamics CRM 2011
   • Microsoft Dynamics CRM Online
 • Jasně specifikujte v popisu profilu, jak vaše aplikace nebo profesionální služba využívá nebo vylepšuje produkty Microsoft Dynamics, které jste vybrali jako technologie Funguje s.
 • Je nutné splnit kritéria doplňkové aplikace nebo profesionální služby uvedená výše.
 • Kliknutím na tlačítko Odeslat ke schválení aktivujete provedení kontroly týmem webu Dynamics Marketplace.

Profil je dokončen.

Zobrazení záznamu na webu Dynamics Marketplace může trvat až 10 pracovních dnů. V případě jakýchkoli dotazů se můžete obrátit na tým podpory programu MPN.

Web Pinpoint pracuje za vás

Sledujte video webu Pinpoint pro partnery týkající se způsobu představení aplikací a služeb.

Získejte recenze od zákazníků pomocí e-mailové šablony pro recenze zákazníků. Recenze mohou posílit vaši důvěryhodnost a zlepšit umístění ve výsledcích hledání.

Sdílejte se zákazníky pokyny pro recenze. Můžete požádat o recenze svých aplikací, služeb nebo společnosti.

Vylepšení umístění ve výsledcích hledání

Zde jsou nejlepší tipy, jak můžete zlepšit své umístění ve výsledcích hledání na webu Marketplace.

Do profilu začleňte relevantní klíčová slova: Metriky webu Pinpoint dokazují, že profily obsahující slova, která oslovují firemní zákazníky a odpovídají jejich obchodním potřebám, mají největší provoz a umisťují se ve výsledcích hledání na vyšších místech. Zde je několik příkladů klíčových slov, která se mohou vztahovat k aplikacím nebo službám Microsoft Dynamics: účetnictví, sklad, automatizace obchodního oddělení, marketingové služby nebo služby zákazníkům, projekt.

Naslouchejte, jaká slova zákazníci používají při hovoru o svých obchodních potřebách. Je pravděpodobné, že při hovoru o technologických produktech a službách budou používat stejná slova jako při hledání. Tato slova pak začleňte do popisu své společnosti, názvu aplikace nebo služby a záznamu aplikace nebo služby, aby je vyhledávací moduly rozpoznaly.

Soulad s kompetencemi společnosti Microsoft:Zákazníci mohou kvalifikované partnery společnosti Microsoft snadno rozeznat pomocí nových kompetencí společnosti Microsoft. Při umisťování ve výsledcích hledání jsou brány v potaz kompetence na úrovni Silver a Gold.

Získejte hodnocení a recenze zákazníků: Relevantnost svých záznamů ve výsledcích hledání můžete zvýšit, pokud zákazníky motivujete k odeslání otevřené recenze o zkušenostech s vámi, vaším softwarem a službami. Doporučte jim, aby přešli do části Recenze profilu společnosti a kliknuli na tlačítko Odeslat recenzi.

Získejte osvědčení CfMD (Certified for Microsoft Dynamics – pouze pro partnery Microsoft Dynamics) pro své aplikace. Aplikace s tímto osvědčením jsou při umisťování ve výsledcích hledání brány v potaz.